ACES

Construcción

CONSTRUCCIONES FIDALGO

Greco, 22 - 27636 Sarria, Lugo

Servizo os 365 días do ano, as 24 horas do día: fontanería, albanelería, carpintería, persianas, cristais, pintura, conservación e mantemento. Reparación en xeral, reparación sinistros, tellados, canalóns e retirada de amianto.