ACES

Ocio e Tempo de lecer

LIFE GALICIA

RÚA NOVA, 23 - 27600 Sarria, Lugo

l¡ife Galic!a é unha nova empresa que quere a través do desenvolvemento do país crear oportunidades creativas e creadoras. Para nós é moi importante crear novas oportunidades nas que vimos traballando dende hai máis de dez anos.Para l¡ife Galic!a é moi importante crer nas oportunidades polo que dende o principio apostamos pola innovación e pola transversalidade creativa baseada nun apoio claro á mocidade e ao desenvolvemento a partir da creatividade.Unha empresa como a nosa crea oportunidades a través da creación configurando territorios creativos e liñas de desenvolvemento non efímero.

Teléfono: 629 023482

Email: galicia@lifegalicia.com