ACES

Electricidade

ELECTROVIR S.A.

CALVO SOTELO, 24 - 27600 Sarria, Lugo

982 531184 / Fax 982 530775

electrovir@electrovir.es

http://www.electrovir.es

Instalacións eléctricas en vivendas, locais e industrias. Venda de materiais eléctricos. Sistemas de calefacción adaptados a cada fogar.